Gabriel García Márquez: O coronel non ten quen lle escriba (por Juan Parcero)

  PRESENTACIÓN En moitas ocasións temos falado das obras capitais dos autores que tratamos. Libros inmensos, complexos, intemporais e xeniais, considerando tal xenialidade como densidade e perfección, como fondura nos temas e clase nas formas. Pero tamén tocamos aqueles textos máis curtos e menos recoñecidos que, afogados pola inmensa sombra proxectada polas obras eternas, parecen […]

Leer Más

Leer a Macondo

Gabriel García Márquez

Me he reconciliado con Cien años de soledad. La razón no es otra que el curso Leer a Macondo, impartido por la Universidad de Los Andes a través de la plataforma de cursos online Coursera, en el que me he inscrito y que me ha permitido disfrutar de las seis primeras novelas de Gabriel García […]

Leer Más