De vagabundo a escritor e socialista

Jack London (1876-1916,San Francisco) foi escritor e xornalista,  malia que ás veces só se recoñeza o seu nome polos seus aportes á escritura. Na súa formación foi autodidacta xa que proviña de orixes modestas, algo que vai marcar profundamente os seus escritos sobre todo no socialismo, ideoloxía que compartía.

Leer Más